REDOVI VOŽNJE

TREBINJE-ZAGORA-TREBINJE

Vrijeme polaska

km

Stanice

Vrijeme u povratku

1

2

3

4

5

6

1500

0700

1800

0

Autobuska stanica

1655

855

1955

1505

0705

1805

0,5

Š. Centar

1645

845

1945

1510

0710

1810

2

Zasad

1640

840

1940

1530

0730

1830

9

Panonska njiva

1625

825

1925

1540

0740

1840

14

Begović Kula

1615

815

1915

1555

0755

1855

20

ZAGORA

1600

800

1900

* Petak u polasku /kolona 1/

   * Petak u povratku /kolona 4/

   * Subota i Nedelja u polasku /kolone 2, 3/

   * Subota i Nedelja u povratku /kolone 5, 6/

   * Državnim praznicima se ne saobraća.

Top